Our Team

Nexstep Consultant
Nilesh Sawant
Principal Architect
Nexstep Consultant
Darshana Sawant
Co-Founder
nexstep
Dattaram Date
Associate
nexstep
Mangesh Surve
Associate
nexstep
Arvind Baikar
Chief Liasoning Officer
nexstep
Sandip Bagde
Liasoning Officer
Rucha Nazare
Rucha Nazare
Sr. Architect
nexstep
Vaishali Shivarkar
Sr. Draftsman
Kajal Banate
Kajal Banate
Architect
Mohinee Deore
Mohinee Deore
Architect
Shefali Kulkarni
Shefali Kulkarni
Architect
Yukta Naik
Yukta Naik
Architect
Sanjana Pednekar
Sanjana Pednekar
Architect
Jeet Shimpi
Jeet Shimpi
Architect
Mahesh Mhaske
Mahesh Mhaske
Engineer
nexstep
Jyoti Wavhal
Draftsman
nexstep
Shashank Jadhav
Draftsman
nexstep
Chetan Kathore
Draftsman
nexstep
Aparna Utekar
Draftsman
nexstep
Minal Kharkar
Accountant
nexstep
Sunil Kadam
Accountant
nexstep
Shruti Mhatre
Clerk
nexstep
Pankaj Bhondiwale
Mukta Ronte
Mukta Ronte
Kalpesh Kore
Kalpesh Kore